top of page
Psychologist Session

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Konsultacja psychologiczna pozwala na zapoznanie się z bieżącymi trudnościami. Podczas konsultacji poznaje sytuację życiową pacjenta, ważne dla mnie jest całościowe, nieoceniające widzenie pacjenta w kontekście jego wczesnych doświadczeń i obecnej sytuacji życiowej. Proces konsultacji kończy się zaproponowaniem odpowiedniej formy terapii oraz ustaleniem zasad dalszej współpracy. Najczęściej są to 2-3 spotkania konsultacyjne. W uzasadnionych przypadkach sugeruję konsultację psychiatryczną.

bottom of page