top of page

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

​Psychoterapia grupowa opiera się na założeniu, że problemy emocjonalne mają

źródło w relacjach z innymi ludźmi oraz w tych relacjach się przejawiają. Dlatego stają się widoczne

i odczuwalne również w grupie terapeutycznej, w interakcjach między jej uczestnikami co daje możliwość pracy nad nimi.

Grupa staje się miejscem poznawania siebie, innych ludzi i naszych związków z nimi. Dzięki uczestnictwu w grupie możemy uświadomić sobie wzorce kontaktowania

się z ludźmi, sposoby budowania z nimi relacji oraz trudności, które uniemożliwiają nam satysfakcjonujące więzi. Można powiedzieć, że grupa terapeutyczna sprzyja poszerzeniu

i pogłębieniu samoświadomości, zwiększaniu odpowiedzialności i możliwości wyboru, co może

stać się bodźcem do zmiany.

Sesje grupowe trwają 90 minut i odbywają się raz w tygodniu, grupa  liczy maksymalnie 8 osób. Rozpoczęcie terapii grupowej zawsze poprzedzone jest kilkoma konsultacjami indywidualnymi,

które służą zdefiniowaniu obszaru trudności i przygotowaniu do rozpoczęcia analitycznej

terapii grupowej. 

bottom of page