top of page

Psychoterapia par

​​Psychoterapia par może być pomocna w różnych obszarach relacji, jej celem jest umożliwienie partnerom wysłuchania i lepszego zrozumienia siebie nawzajem. Wspólnie przyglądamy się nieświadomej komunikacji między partnerami oraz temu, jak komunikacja wpływa na interakcję i kierunek, w którym rozwija się związek.
Partnerzy poznają swoje wzajemne potrzeby, każdy z osobna przygląda się też swojej nieświadomej części umysłu, która w każdej relacji, a w intymnym związku przede wszystkim, jest aktywna i nieprzerwanie poszukuje dla siebie wyrazu. Poprzez refleksję nad emocjami i typowymi dla siebie sposobami funkcjonowania, terapia pozwala na głębsze zrozumienie siebie i drugiego.​
Przyjęcie na terapię par jest zawsze poprzedzone cyklem konsultacji. Czas oczekiwania na terapię wynosi od kilku tygodni do kilku miesięcy. Sesje terapeutyczne trwają 60 minut, odbywają się raz w tygodniu, w stałym dniu i godzinie, zawsze z udziałem obojga partnerów i terapeuty.
bottom of page